Η εξέλιξη του ελληνικού υφάσματος - Αιγαίο: η επιρροή της τεχνολογίας ύφανσης στο σχεδιασμό (design) υφάσματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Η εξέλιξη του ελληνικού υφάσματος - Αιγαίο: η επιρροή της τεχνολογίας ύφανσης στο σχεδιασμό (design) υφάσματος (EL)

Λέκκα, Γαρυφαλιά - Θεμιστοκλής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. (EL)

Το αντικείμενο αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η καταγραφή και ανάλυση υφασμάτων από την περιοχή του Αιγαίου. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέλιξη των υφαντικών σχεδίων, ιδιαίτερα κατά την μετάβαση από τους χειροκίνητους τρόπους κατασκευής τους σε βιομηχανικές μεθόδους (19ος αι). Καταγράφονται ψηφιακά υφάσματα από διάφορες συλλογές, από την περίοδο αρχές 19ου αιώνα - αρχές 20ου. Το κεντρικό ζήτημα που προσεγγίζεται είναι η σχέση τέχνης και τεχνολογίας - μια σχέση που χαρακτηρίζει όλες τις εφαρμοσμένες τέχνες – ιδιαίτερα όμως σημαντική στον σχεδιασμό υφάσματος λόγω της εξάρτησης της δυνατότητας σχηματισμού σχεδίου κατά την ύφανση, από την διαθέσιμη τεχνολογία ύφανσης. Εξετάζεται πως αυτή η σχέση επηρεάζεται από την αυτοματοποίηση της υφαντικής. Τα υφαντά που μελετώνται, αναλύονται και κατηγοριοποιούνται ως προς τις τεχνικές ύφανσής τους, και ως προς τα σχέδιά τους (μοτίβα και σύνθεση). Τα σχέδια αναλύονται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της γεωμετρικής ανάλυσης η οποία δίνει τη δυνατότητα της συστηματικής κατηγοριοποίησης των επαναλαμβανόμενων σχεδίων ονομάζοντας τα «είδη» των σχεδίων. Από την ανάλυση των συμμετριών των υφαντικών σχεδίων βγαίνει το συμπέρασμα ότι στη χειροποίητη υφαντική υπάρχει μία αυστηρή αντιστοιχία σχεδίων και τεχνικών, η οποία φαίνεται να ισχύει και σε άλλους πολιτισμούς όπου χρησιμοποιούνται οι ίδιες τεχνικές. Με την σταδιακή αυτοματοποίηση της ύφανσης σταματά να είναι τόσο αυστηρή αυτή η σχέση και ο σχεδιασμός αλλάζει σημαντικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης τέχνης και τεχνικής που συντελέστηκε μέσω του κινήματος arts and crafts, αποτελώντας την αρχή της διαμόρφωσης του σχεδιασμού (design) υφάσματος και των εφαρμοσμένων τεχνών γενικότερα.

doctoralThesis

Ανάλυση συμμετρίας (EL)
Σχεδιασμός υφάσματος (EL)
Art and craft (EL)
Τεχνική ύφανσης (EL)
Textile design (EL)
Τεχνολογία ύφανσης (EL)
Aegean textiles (EL)
Textile technique (EL)
Τέχνη και τεχνική (EL)
Υφαντικό μοτίβο (EL)
Textile technology (EL)
Υφάσματα Αιγαίου (EL)
Woven motif (EL)
Symmetry analysis (EL)


2006


2015-11-17T10:44:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.