Αξιολόγηση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Αξιολόγηση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Λέσβου (EL)

Γιαννακόπουλος, Σπυρίδων - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η αξιολόγηση του συστήματος υγείας της Λέσβου κρίνεται σκόπιμη για τον εξορθολογισμό του και την βελτίωσή του

masterThesis

Health system (EL)
Υγεία (EL)
Σύστημα υγείας (EL)
Health (EL)
Σύστημα (EL)
Λέσβος (EL)
Lesbos island (EL)


2012


2015-11-18T08:41:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.