Δημιουργία βάσης δεδομένων για την υποστήριξη της επέκτασης των οικισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την υποστήριξη της επέκτασης των οικισμών (EL)

Παπαχρυσού, Αγγελική - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η μεταπτυχιακή διατριβή αφορά τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την υποστήριξη επέκτασης των οικισμών. Περιοχή μελέτης είναι ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος της Μυτιλήνης. Τέλος, γίνεται η αξιολόγηση του υφιστάμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Μυτιλήνης.

masterThesis

Βάση δεδομένων (EL)
Database (EL)
Expansion of settlements (EL)
Επέκταση οικισμών (EL)


2013


2015-11-18T08:41:25Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.