Χαρακτηριστικά και χωρικές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή των σχεδίων βελτίωσης στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Χαρακτηριστικά και χωρικές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή των σχεδίων βελτίωσης στη Λέσβο (EL)

Κυδωνιάτου, Μερόπη - Ευστράτιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

masterThesis

Common agricultural policy (EL)
Κοινή αγροτική πολιτική (EL)
Lesvos (EL)
Σχέδια βελτίωσης (EL)
Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (EL)
Improvement projects (EL)
Λέσβος (EL)
Farming investments (EL)


2014


2015-11-18T08:41:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.