Η εννοιολόγηση της νεανικής εμπειρίας της μετανάστευσης: Η περίπτωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εννοιολόγηση της νεανικής εμπειρίας της μετανάστευσης: Η περίπτωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (EL)

Παντελέου, Μαρία - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Young refugees (EL)
Reception center (EL)
Νεαροί πρόσφυγες (EL)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι (EL)
Immigration (EL)
'hospitality' (EL)
'Φιλοξενία' (EL)
Αθήνα (EL)
Athens (EL)
Μετανάστευση (EL)
Κέντρο φιλοξενίας (EL)
Unaccompanied minors (EL)


2012


2015-11-18T10:03:34Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.