Μετασχηματίζοντας ένα δώρο της φύσης : έμφυλες σχέσεις και συμπεριφορές στη θερμή πηγή της Εφταλούς, Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Μετασχηματίζοντας ένα δώρο της φύσης : έμφυλες σχέσεις και συμπεριφορές στη θερμή πηγή της Εφταλούς, Λέσβου (EL)

Χατζηγιάννη, Βασιλεία - Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Το θέμα που πραγματεύεται το παρακάτω κείμενο είναι ο μετασχηματισμός των εννοιολογήσεων των ιαματικών λουτρών της Εφταλούς μέσα από την οπτική του σώματος και του φύλου.

masterThesis

Μετασχηματισμός (EL)
Transformation (EL)
Ευεξία (EL)
Εφταλού (EL)
Σώμα (EL)
Eftalou (EL)
Wellness (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)
Body (EL)


2013


2015-11-18T10:03:35Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.