Μεταναστευτικές πορείες προς τη σημερινή Ελλάδα : η περίπτωση Μαροκινών γυναικών στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Μεταναστευτικές πορείες προς τη σημερινή Ελλάδα : η περίπτωση Μαροκινών γυναικών στη Λέσβο (EL)

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Πρόκειται για επιτόπια έρευνα με Μαροκινές γυναίκες οι οποίες έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα και ζούν στην Λέσβο. Η έρευνα παρουσιάζει τις διαδρομές των γυναικών που ακολούθησαν για να έρθουν στη Μυτιλήνη, τις σχέσεις τους με την χώρα προέλευσης αλλά και καταγωγής καθώς και τους προβληματισμούς- σκέψεις των γυναικών αυτών για το μελλόν.

masterThesis

Γυναίκες (EL)
Women (EL)
Μαρόκο (EL)
Morocco (EL)
Migration (EL)
Africa (EL)
Μετανάστευση (EL)
Έρευνα (EL)
Λέσβος (EL)


2013


2015-11-18T10:03:38Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.