Έμφυλες εργασιακές σχέσεις και πρακτικές σε ένα γυμνάσιο της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Έμφυλες εργασιακές σχέσεις και πρακτικές σε ένα γυμνάσιο της Λέσβου (EL)

Οικονόμου, Αγγελική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλο: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζω τις έμφυλες εργασιακές σχέσεις και πρακτικές σ’ ένα δημόσιο γυμνάσιο της Λέσβου. Το θεωρητικό πλαίσιο αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας με τις συνέχειες- ασυνέχειες μεταξύ του οικιακού και του δημόσιου χώρου. Στο κεφάλαιο της έρευνας αναπτύσσω τα αναλυτικά ζητήματα της μεθοδολογίας, όπως οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζονται και αναπτύσσονται οι έμφυλες εργασιακές υποκειμενικότητες στο δημόσιο σχολείο, οι αντιλήψεις και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τον ‘Άλλο’, όσον αφορά την ατομικότητα και τη συλλογικότητα στον εργασιακό χώρο. Επίσης, μέσα από τους λόγους των ανδρών και των γυναικών γίνεται αντιληπτός ο έμφυλος και ο ηλικιακός καταμερισμός των εξωδιδακτικών τους καθηκόντων και η διάσταση μεταξύ των ‘ξένων’ και των εντοπίων εκπαιδευτικών. Τέλος, γίνεται αναφορά στους ρόλους, στις έμφυλες αντιλήψεις, στις ιεραρχίες και στις εργασιακές πρακτικές, όταν ο οικιακός χώρος ‘εισέρχεται’ στο δημόσιο- σχολείο.

masterThesis

Ρόλοι (EL)
Εαυτός - άλλος (EL)
Gendered perceptions (EL)
Εξωδιδακτικά καθήκοντα (EL)
Αντιλήψεις (EL)
Roles (EL)
Public - private (EL)
Οικιακό-δημόσιο (EL)
Work practices (EL)
Εργασιακές πρακτικές (EL)
Discourse (EL)
Individual - collective (EL)
Λόγος (EL)
Hierarchies (EL)
Ντόπιος-ξένος (EL)
Workplace culture (EL)
Self - other (EL)
Ιεραρχίες (EL)
Foreigner - native (EL)
Motherhood (EL)
Έμφυλη εργασία (EL)


2010


2015-11-18T10:03:48Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.