Έμφυλες και σεξουαλικές αναπαραστάσεις στο λόγο των εφήβων κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Έμφυλες και σεξουαλικές αναπαραστάσεις στο λόγο των εφήβων κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος (EL)

Μαδυτίνος, Ευστράτιος - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα. (EL)

Το στάδιο της εφηβείας είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στην διαμόρφωση της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας των νέων ενώ το σχολείο είναι ένας χώρος όπου προβάλλονται, παράγονται ή αναπαράγονται και διαμορφώνονται έμφυλα και σεξουαλικά πρότυπα συμπεριφοράς, μέσα από κατάλληλες λεκτικές πρακτικές. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν θέμα της την αναζήτηση αυτών των λεκτικών πρακτικών των έφηβων με τις οποίες επιτελούνται από αυτούς έμφυλοι και σεξουαλικοί ρόλοι κατά την διάρκεια του σχολικού διαλείμματος. Πως δομούνται όμως αυτοί οι γλωσσικοί ρόλοι και πως επιδρούν τελικά στις σχέσεις των εφήβων; Διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διαφιλικών σχέσεων ισότητας ή αναπαράγουν και διαμορφώνουν πρακτικές κατηγοριοποίησης, ανισότητας και αποκλεισμού; Τα προηγούμενα ερωτήματα διαμορφώνουν το βασικό πλαίσιο αυτής της εργασίας, ενώ η «κοινότητα πρακτικής» που διερευνάται είναι σχολικό συγκρότημα της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.

masterThesis

Σεξουαλικότητα (EL)
Language (EL)
Γλώσσα (EL)
Sexuality (EL)
Εφηβεία (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)


2011


2015-11-18T10:03:51Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.