Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο της εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο της εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα (EL)

Συκάς, Σάββας-Ραφαήλ - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης οικονομικών παραγόντων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αν και η σχέση μεταξύ της οικονομίας ενός κράτους και του επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος είναι στενή, ωστόσο η μελέτη αυτής της σχέσης είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας.

masterThesis

Σχολική επίδοση (EL)
Οικονομία (EL)
Οικονομική κρίση (EL)
Economy (EL)
Education (EL)
Κοινωνικές ανισότητες (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Financial crisis (EL)


2015


2015-11-18T10:09:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.