Διερεύνηση των σύγχρονων στάσεων και αξιών σχετικά με το γάμο/ τις εναλλακτικές μορφές οικογένειας, τη γεννητικότητα και τη διαζυγιότητα μεταξύ των μορφωμένων νέων γυναικών της Κύπρου και του Λιβάνου : μια συγκριτική έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Διερεύνηση των σύγχρονων στάσεων και αξιών σχετικά με το γάμο/ τις εναλλακτικές μορφές οικογένειας, τη γεννητικότητα και τη διαζυγιότητα μεταξύ των μορφωμένων νέων γυναικών της Κύπρου και του Λιβάνου : μια συγκριτική έρευνα (EL)

Χαμπίζ , Γιάννα - Μωχάμετ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία, ο γάμος δημιουργεί μια καινούργια οικογένεια, ενώ, κατά το παρελθόν, η οικογένεια προϋπήρχε του γάμου και συνέχιζε να υπάρχει μετά τη λύση του. Έτσι, ο Harris (1988), γράφει πως ο γάμος είναι ένας θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις υποχρεώσεις που έχουν ανατεθεί στην οικογένεια: αναπαραγωγή, διαπαιδαγώγηση των παιδιών και μετάδοση της κουλτούρας. Επιπρόσθετα, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως σημειώνει και ο Flandrin (1976), υπήρχε κατά το Μεσαίωνα κατά το 18ο αιώνα παλλακία σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα: «Σε σχέση με το γάμο, η παλλακία ήταν μια ένωση προσωπική, μια υπόθεση αγάπης-τουλάχιστον-από την πλευρά του άνδρα».

masterThesis

Διαζυγιότητα (EL)
Γάμος (EL)
Divorce (EL)
Marriage (EL)
Εναλλακτικές μορφές οικογένειας (EL)
Γεννητικότητα (EL)


2012


2015-11-18T10:09:31Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.