Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας σε θέματα τουρισμού : η περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αττάλειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας σε θέματα τουρισμού : η περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αττάλειας (EL)

Πάχου, Άννα-Μαρία - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η διασυνοριακή συνεργασία είναι ένα πολύ σύνθετο και ευαίσθητο ζήτημα, δεδομένου ότι αγγίζει οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας χώρας, αλλά και την σχέση του πληθυσμού των συνόρων που συχνά χαρακτηρίζεται από δυσπιστία σε σχέση με το γειτονικό πληθυσμό.Στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ολοκλήρωση του κοινωνικού-οικονομικού τομέα μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών. Πολλοί παράγοντες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να προταθούν από την επεξεργασία των στοιχείων. Η παρούσα εργασία διερευνά τη διασυνοριακή εταιρική σχέση και συνεργασία, η οποία εκδηλώνεται με κοινές στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία των διασυνοριακών τουριστικών προορισμών. Εξετάζει το περιφερειακό και θεσμικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνεργασία, τη δικτύωση και την ανάπτυξη του τουρισμού στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Αττάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμα της εργασίας αυτής είναι ότι ενώ υπάρχει μεγάλη προθυμία για τουριστική συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων των δύο χωρών, προβλήματα όπως η διαδικασία εισόδου των Τούρκων επισκεπτών στην Ελλάδα, αλλά και το διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο των δύο χωρών, δεσπόζουν.
Cross-Border Cooperation is a very sensitive issue because it touches economic and political problems of a country, as well as the relationship of the population of the border, often characterized by mistrust in relation to the neighboring population. The objective of the Cross Border Cooperation at the external borders of the European Union is to integrate the social-economic field between the border of the European Union and the third countries. Many factors in the development of effective cross-border cooperation could be suggested by the data processing. This paper investigates the cross-border partnership and collaboration that occurs with joint strategies for the development of tourism and the creation of cross-border tourist destinations. It also researches the regional and institutional framework for cross-border cooperation and development of tourism in the Greek-Turkish borders, and more specifically in the South Aegean and Antalya at the external borders of the European Union. The conclusion of this work is that while there is great willingness on tourism cooperation between the central government, local government and institutions of both countries, problems like process of entry of Turkish visitors to Greece, but also the different institutional context of both countries, dominate.

masterThesis

Διασυνοριακή συνεργασία (EL)
Cross- border cooperation (EL)
Ελλάδα - Τουρκία (EL)
Greece- Turkey (EL)
Κοινός τουριστικός προορισμός (EL)
Joint tourism destination (EL)


2012


2015-11-18T10:26:37Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.