Η διπλωματία και η στρατηγική των Η.Π.Α. στη Συρία και στο Λίβανο κατά το ψυχρό πόλεμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Η διπλωματία και η στρατηγική των Η.Π.Α. στη Συρία και στο Λίβανο κατά το ψυχρό πόλεμο (EL)

Πατσαβούδης, Χρήστος - Σταύρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

During the Cold War, Middle East was the field of antagonism of the two super-powers. U.S.A. tried to establish pro-western regimes and the implementation of the Eisenhower doctrine in order to promote its influence in the Middle East. U.S.A. attempted to set Syria in the western block which cause the diplomatic crisis of 1957. Due to the rise of the political party of Bath, Syria turned into the Egypt of Naser and the Soviet Union. American-syrian diplomatic relations deteriorated when U.S.A. consider Israel as strategic asset for their interests in the region and they signed a Memorandum of Strategic Cooperation with Israel in 1981. This action has a great result so that Syria turned to the side of the Soviet Union. American-syrian relations worsened when U.S.A. supported the israeli invasion in Lebanon in 1982. During the residence of the israeli occupied and the american forces in Lebanon. They accused Syria of participating in terrorist actions As concerned Lebanon U.S.A. did not apprehend the differences of the conflictful parties of the civil war. The differences were inferior and they concerned the authority of the lebanese president and the distribution of the seats of the parliament. U.S.A. apprehend the causes of the conflict with cold war means that's why U.S.A. did not contribute effectively in the settlement of the cold war. Civil war terminated with the arabic attempt which the Arab League deployed with the Taif agreement.
Η Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων. Οι Η.Π.Α. προσπάθησαν με την εγκαθίδρυση φιλο-δυτικών καθεστώτων και την εφαρμογή του δόγματος Αϊζενχάουερ να εδραιώσουν την επιρροή τους στη Μέση Ανατολή. Οι Η.Π.Α. επιχείρησαν να φέρουν τη Συρία στο δυτικό συνασπισμό προκαλώντας τη κρίση του 1957. Η Συρία λόγω της ανόδου του κόμματος Μπάαθ στράφηκε προς τη νασερική Αίγυπτο και τη Σοβιετική Ένωση. Οι αμερικανο-συριακές σχέσεις χειροτέρευσαν όταν οι Η.Π.Α. θεώρησαν το Ισραήλ στρατηγικό πλεονέκτημα και υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας το 1981. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Συρία να στραφεί πτος το πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης. Οι αμερικανο-συριακές σχέσεις οξύνθηκαν επίσης όταν οι Η.Π.Α. υποστήριξαν την επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο το 1982. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των ισραηλινών και των αμερικανικών δυνάμεων στο Λίβανο η Συρία κατηγορήθηκε για την συμμετοχή της σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σχετικά με το Λίβανο οι Η.Π.Α. δεν κατανόησαν τις διαφορές των αντιμαχόμενων μερών του εμφυλίου πολέμου. Οι διαφορές ήταν ενδογενείς δηλαδή σχετίζονταν με το θρήσκευμα των κοινοτήτων και θεσμικές που αφορούσαν τις αρμοδιότητες του προέδρου και την κατανομή των εδρών του κοινοβουλίου. Οι Η.Π.Α. αντιλήφθηκαν τις αιτίες της διαμάχης με ψυχροπολεμικούς όρους δηλαδή οτι στο Λίβανο υπήρχε μια φιλο-δυτική και φιλο-σοβιετική πλευρά εμφυλίου πολέμου. Ο εμφύλιος πόλεμος τερματίστηκε με την αραβική πρωτοβουλία που ανέπτυξε ο Αραβικός Σύνδεσμος με τη συμφωνία Τάϊφ.

masterThesis

Δόγμα Τρούμαν,κρίση Σουέζ,δόγμα ΑΪζενχάουερ, σύμφωνο Βαγδάτη (EL)
Χαφέζ Άσαντ, υψώματα Γκολάν, συριακή επέμβαση στο Λίβανο (EL)
Bath party,american-syrian crisis 1957, 242 resolution U.N. (EL)
Civil war, operation Litani Taif accord (EL)
Κόμμα Μπάαθ, αμερικανο-συριακή κρίση 1957, απόφαση 242 Ο.Η.Ε (EL)
Εμφύλιος πόλεμος, επιχείρηση Λιτάνι,συνθήκη Τάϊφ (EL)
Truman doctrine, Suez Crisis,Eisenhowerdoctrine,Baghdat Pact (EL)
Maronites, druze,National Convenant, invasion Lebanon 1958 (EL)
Μαρωνίτες, δρούζοι, Εθνικό Σύμφωνο,Επέμβαση Λίβανο 1958 (EL)
Henri Kisinger,Convene Geneva 1973, missile crisis (EL)
Hafez Asad, Golan Heights, syrian invasion in Lebanon (EL)
Χένρι Κίσινγκερ, συνδιάσκεψη Γενεύης 1973, κρίση πυραύλων (EL)


2012


2015-11-18T10:26:59Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.