Ανάπτυξη πλαισίου διαπομπής σύμφωνο με το πρότυπο 802.21 για τεχνολογίες 802.11, 802.16, DVB και 3GPP LTE

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ανάπτυξη πλαισίου διαπομπής σύμφωνο με το πρότυπο 802.21 για τεχνολογίες 802.11, 802.16, DVB και 3GPP LTE (EL)

Οικονόμου, Δημήτρης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να υλοποιηθούν οι αλληλουχίες μηνυμάτων οι οποίες ορίζονται από το πρότυπο 802.21 και οι οποίες έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν το πλαίσιο εκείνο καθώς και τον μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει την μετάβαση , χωρίς την διακοπή της σύνδεσης , και μερικές φορές χωρίς ακόμα και την ειδοποίηση του χρήστη, ανάμεσα στα δίκτυα τις οικογενείας 802, της κινητής τηλεφωνίας 3GPP, 3GPP2 καθώς και του DVB. Αυτός ο πολύπλοκος μηχανισμός στοχεύει στην αυτοματοποιημένη ενημέρωση της κατάστασης των γειτονικών δικτύων και τυποποιεί την διαδικασία της μετάβασης. Στο κοντινό μέλλον οι χρήστες θα μπορούν να έχουν συνεχή σύνδεση με το διαδίκτυο και τις εφαρμογές τους άσχετα σε πιο δίκτυο είναι συνδεδεμένοι κάθε χρονική στιγμή. Τέλος στα πλαίσια της εργασίας έχει γίνει μια προσπάθεια υλοποίησης των μηνυμάτων τα οποία ανταλλάσσονται κατά την διαδικασία αυτή.

masterThesis

Καθετη διαπομπή (EL)
802.21 (EL)
Vertical handover (EL)


2009


2015-11-18T10:40:10Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.