Οικονομικά ζητήματα ιδιωτικότητας στην κοινωνία της πληροφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Οικονομικά ζητήματα ιδιωτικότητας στην κοινωνία της πληροφορίας (EL)

Αναστασοπούλου, Καλλιόπη - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Οικονομικά ζητήματα Ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας», χρησιμοποιεί την μέθοδο της συγκριτικής βιβλιογραφικής μελέτης και επιδιώκει να δώσει πολυ-πρισματικά, την οικονομική διάσταση της Ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια, αξιοποιούνται θεωρίες και προσεγγίσεις από την Οικονομική Επιστήμη και πιο συγκεκριμένα από κλάδους αυτής, όπως τα Συμπεριφορικά Οικονομικά, τα Κλασσικά Οικονομικά, τα Κοινωνικό-Οικονομικά και τα Ασφαλιστικά Οικονομικά, προκειμένου να μελετηθούν καλύτερα τα ζητήματα Ιδιωτικότητας που ανακύπτουν. Τα Κλασσικά Οικονομικά αναπτύσσουν την θεωρία της Αξίας, ερευνώντας οικονομικές δυναμικές και διαχωρίζοντας τη φυσική τιμή από την τιμή αγοράς για κάθε αγαθό. Το κύριο ζήτημα που διαπραγματεύονται ως προς την Ιδιωτικότητα, είναι η διαφοροποίηση των τιμών που επιτυγχάνεται από πλευράς πωλητών, έχοντας προηγουμένως αντλήσει σημαντικές πληροφορίες από τους καταναλωτές, με την βοήθεια τεχνολογιών υψηλού επιπέδου, για τις συνήθειες και αγοραστικές τους προτιμήσεις, για το φύλο, τη μισθολογική τους κλίμακα κ.ά. Στην συνέχεια, τα Συμπεριφορικά Οικονομικά προτείνουν μοντέλα που πηγάζουν από την συμπεριφορά πραγματικών ανθρώπων, όπως παρατηρείται από επιστημονικά πειράματα και θεωρίες (π.χ. η συμπεριφορά του «κοπαδιού»). Επικεντρώνονται σε τρία βασικά ζητήματα που αναφέρονται στο ότι τα άτομα παίρνουν αποφάσεις συχνά, βασισμένες σε εμπειροτεχνικές μεθόδους και όχι σε με βάση την κοινή λογική, θέτοντας σε κίνδυνο την Ιδιωτικότητά τους. Η συμπεριφορά τους, εξαρτάται από τον τρόπο που ένα ζήτημα ή ερώτημα Ιδιωτικότητας παρουσιάζεται σε αυτούς. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στη ζωή των φυσικών προσώπων που η Ιδιωτικότητα φαίνεται να «ενοχλεί». Επίσης, καταγράφονται εκβάσεις που είναι αντίθετες σε προσδοκίες της κοινωνίας για αποτελεσματικότητα στην αγορά (π.χ. λανθασμένη τιμολογιακή πολιτική). Τα κοινωνικά οικονομικά από τη σκοπιά τους, ασχολούνται με τη μελέτη της σχέσης μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικής ζωής. Οι οικονομολόγοι του κλάδου εστιάζονται σε κοινωνικές συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές αλλαγές και να βάλουν σε κίνδυνο την Ιδιωτικότητα των ατόμων. Κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες μπορούν να δημιουργηθούν με την σύμπραξη νέων τεχνολογιών, με αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, στο φυσικό περιβάλλον κ.ά. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, εξαιτίας του υψηλού κόστους διακανονισμών, προσανατολίζεται σε τεχνολογίες βελτιστοποιημένης διαφάνειας, συμβάλλοντας στην επικράτηση κλίματος κοινωνικής ισορροπίας. Τέλος, τα Ασφαλιστικά Οικονομικά διαπραγματεύονται τον όρο «Οικονομία Κινδύνου» και αναφέρονται σε συνθήκες οικονομίας, που βασίζονται περισσότερο στον κίνδυνο, παρά στην ασφάλεια. Αναλύονται περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις ενδιαφερόμενες για το προσωπικό τους όφελος, αδιαφορούν για την προστασία δεδομένων των πελατών τους, θέτοντας σε κίνδυνο την Ιδιωτικότητα των καταναλωτών. Αυτό έχει ως άμεσο αντίκτυπο, την αντίδραση των καταναλωτών, απαντώντας με απώλεια φήμης και κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής αξίας των επιχειρήσεων, που δεν σέβονται την Ιδιωτικότητα των καταναλωτών.

masterThesis

Economics and privacy (EL)
Οικονομικά και Ιδιωτικότητα (EL)


2009


2015-11-18T10:40:10Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.