Δείκτες ενεργειακής απόδοσης πλοίων EEDI - EEOI

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Δείκτες ενεργειακής απόδοσης πλοίων EEDI - EEOI (EL)

Πένος, Αλέξανδρος

aegean

Η κλιματική αλλαγή έχει ως συνέπεια την υπερθέρμανση του πλανήτη μας καθώς και την τοπική η συνολική υποβάθμιση της ατμοσφαιρικής ποιότητας. Αυτά είναι περιβαλλοντικά προβλήματα υψηλά στην ημερήσια διάταξη τοπικών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών.Ήδη από το 1992 η Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) έθεσε τις αρχές για την σταθεροποίηση της γήινης ατμόσφαιρας μέσω της θεσμοθέτησης περιορισμών στις εκπομπές συγκεκριμένων αερίων ρύπων (Green House Gases).Αργότερα με το Πρωτόκολλο του Κyoto (Δεκέμβριος 1997) υπήρξε συμφωνία για περιορισμούς στις εκπομπές των 6 πιο επικίνδυνων αερίων ρύπων (CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs και SF6) από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες κατά συγκεκριμένα ποσοστά στην περίοδο 2008-2012 σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα πλοία δεν περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα αέριους ρύπους που οδηγούν στα περιβαλλοντολογικά προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως και υπήρξαν αντικείμενο διάφορων μελετών. Σύμφωνα με αυτές οι υπεύθυνες χημικές ενώσεις όσον αφορά τη ναυτιλία που προκαλούν τέτοιου είδους προβλήματα είναι βασικά:  Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Τα οξείδια του αζώτου (NOx) και  Το διοξείδιο του θείου (SO2).Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι εκπομπές των CO2, NOx και SO2 από τα πάσης φύσεως πλοία αντιστοιχούν σε περίπου 2% - 3% (ίσως ακόμη και 4%), 10% - 15%, και 4% - 9% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών στον πλανήτη αντίστοιχα.Είναι λοιπόν απαραίτητη η επιβολή κανονισμών και η εύρεση κινήτρων έτσι ώστε να μπορέσουν να ελεγχθούν οι πηγές ρύπανσης με απώτερο στόχο τη μείωση των συνολικών εκπομπών. Οι εκπομπές αερίων ρύπων για τα πλοία δεν έχουν ρυθμιστεί στο παρελθόν, αλλά ο διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός ΙΜΟ και τοπικές κυβερνήσεις (Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κλπ) έχουν θεσπίσει πρόσφατα μερικές απαιτήσεις για τα πλοία. Η εστίαση είναι μέχρι στιγμής κυρίως στις εκπομπές NOx και SO2. Μειώσεις του CO2 εξετάζονται επίσης. Στη συνέχεια και για τους αέριους ρύπους που προέρχονται από τη Ναυτιλία.

masterThesis

IMO (International Maritime Organization) (EL)
Δείκτες Ενεργειακές Απόδοσης Πλοίων (EL)
EEDI (Energy Efficiency Design Index) (EL)
SEEMP (Ship Energy Efficient Management Plan) (EL)
EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) (EL)


2012


2015-11-18T10:47:24Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.