Οι επιπτώσεις της ηλεκτρονικής οικονομίας στις εμπορευματικές μεταφορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Οι επιπτώσεις της ηλεκτρονικής οικονομίας στις εμπορευματικές μεταφορές (EL)

Αντωνοπούλου, Μαρία - Αντώνιος

aegean

Το παρόν άρθρο διερευνά τις επιπτώσεις ορισμένων νέων τεχνολογιών στην αποτελεσματικότητα και ποιότητα της λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Η έρευνα επικεντρώθηκε στα συστήματα τελικής διανομής στον αστικό χώρο, που αποτελεί μια κρίσιμη όψη των εμπορευματικών μεταφορών με σημαντικές επιπτώσεις, συνολικά, στην κυκλοφοριακή οργάνωση των πόλεων.

masterThesis

Ηλεκτρονικό εμπόριο (EL)
E-commerce (EL)
Freight transport (EL)
Εμπορευματικές μεταφορές (EL)


2005


2015-11-18T10:47:25Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.