Ανάλυση χαρακτηριστικών και διερεύνηση πρόθεσης εκτροπής σε μέσα σταθερής τροχιάς των χρηστών του χώρου στάθμευσης μακράς διάρκειας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Ανάλυση χαρακτηριστικών και διερεύνηση πρόθεσης εκτροπής σε μέσα σταθερής τροχιάς των χρηστών του χώρου στάθμευσης μακράς διάρκειας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (EL)

Αραμπατζή, Ειρήνη - Γεώργιος

aegean

Στη διπλωματική εργασία επιχειρείται η μελέτη των πιθανών επιπτώσεων των νέων μέσων στις προθέσεις του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η περίπτωση των χρηστών του χώρου στάθμευσης μακράς διάρκειας του Αεροδρομίου και θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και να διερευνηθεί η πρόθεσή για εκτροπή σε μέσα σταθερής τροχιάς. Για τη πραγματοποίηση μελέτης θα συλλεχθούν στοιχεία μέσω συνεντεύξεων χρήστες του χώρου στάθμευσης με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αφορούν τα χαρακτηριστικά των χρηστών και της μέτακίνησής τους και τη πρόθεσή τους για αλλαγή μέσου. Η επεξεργασία των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και θα εφαρμοστεί σε παραγοντική ανάλυση για τον προσδιορισμό κάποιων συμπεριφορικών προτύπων.

masterThesis

Παραγοντική ανάλυση (EL)
Δεδηλωμένες προτιμήσεις (EL)
Factor analysis (EL)
Revealed preference (EL)
Αποκαλυπτόμενες προτιμήσεις (EL)
Stated preference (EL)


2004


2015-11-18T10:47:26Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.