Τα υφαλοχρώματα και το κόστος τους στις ναυτιλιακές εταιρείες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Τα υφαλοχρώματα και το κόστος τους στις ναυτιλιακές εταιρείες (EL)

Καμπέρη, Μαρία - Σωτήριος

aegean

Θεωρητικό πλαίσιο για τα υφαλόχρωματα και το κόστος τους σύμφωνα με την εταιρεία Hempel. Στην παρούσα εργασία θα γίνεται αναφορά σχετικά με το πώς το πλοίο μπορεί να ρυπάνει το θαλάσσιο περιβάλλον μέσω των υφαλοχρωμάτων που χρησιμοποιεί καθώς και μια γενικότερη ανάλυση σχετικά με αυτά τα αντιδιαβρωτικά επιστρώματα. Ο ορισμός της ρύπανσης αναφέρει χαρακτηριστικά ‘Ρύπανση είναι το φαινόμενο της προσκόλλησης φυτικών και ζωικών οργανισμών θάλασσας πάνω στα βυθισμένα μέρη των κατασκευών’. Ειδικά για τα πλοία και τις πλωτές κατασκευές, το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ρύπανση στα πλοία προκαλεί ανομοιογένεια και τραχύτητα της επιφάνειας των εξωτερικών ελασμάτων, με αποτέλεσμα, πέρα από την ανάπτυξη της βιολογικής διάβρωσης να προκύπτει αύξηση της αντίστασης του πλοίου. Αυξάνεται έτσι η αντίσταση του πλοίου γεγονός που συνεπάγεται την απαίτηση μεγαλύτερης ισχύος και την ανάγκη κατανάλωσης μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμου για την επίτευξη της επιθυμητής ταχύτητας (αυτόματα οδηγούμαστε στο υψηλότερο κόστος για την εταιρεία).Η ρύπανση εξαπλώνεται ραγδαία κατά την παραμονή του πλοίου σε λιμένες ή σε παράκτιες περιοχές γενικότερα. Ο χρόνος που απαιτείται για την προσκόλληση των μικροοργανισμών αυτών πάνω στη γάστρα του πλοίου κυμαίνεται από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες, ενώ μερικά είδη οργανισμών μπορούν να προσκολληθούν και σε ταχύτητες του πλοίου άνω των τεσσάρων κόμβων.Για την προστασία του πλοίου και συγκεκριμένα του σκάφους του πλοίου από την διάβρωση υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αναφέρονται στα αντιδιαβρωτικά επιστρώματα. Αυτά τα επιστρώματα (υφαλοχρώματα ή μοράβια) πρέπει όχι μόνο να προστατεύουν το πλοίο αλλά και να αποτρέπουν την ρύπανση από τις χημικές ουσίες που περιέχουν οι οποίες στοχεύουν στην καταπολέμηση της διάβρωσης και των μικροοργανισμών που προσκολλώνται στην επιφάνεια του σκάφους. Τα επιστρώματα, για τα οποία θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση παρακάτω, επικαλύπτονται κάτω από την ίσαλο γραμμή, στο μέρος του σκάφους που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη επιστρωμάτων τα οποία και εξυπηρετούν σκοπούς σχετικούς με την διάβρωση και την απόδοση του πλοίου.Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των επιστρωμάτων μέσα σε 8 κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται εισαγωγή σχετικά με την αναγκαιότητα των υφαλοχρωμάτων στην προστασία των υφάλων του πλοίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια γενική ανάλυση των επιστρωμάτων και κυρίως του ΤΒΤ σχετικά με τον σκοπό τους, τις επιδράσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και την νομοθεσία που τα περιβάλλει. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση των υφαλοχρωμάτων. Επίσης, θα γίνει αναφορά στα πέντε κύρια βιοκτόνα καθώς και στον διαχωρισμό των υφαλοχρωμάτων ανάλογα με το συνδετικό τους υλικό. Τέλος, πραγματοποιείται μια μικρή ανάλυση σχετικά με το πώς θα επιλεγεί το κατάλληλο υφαλόχρωμα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί αναφορά σχετικά με την προετοιμασία του πλοίου πριν την επικάλυψη του με υφαλόχρωμα καθώς και στο τι πρέπει να λάβει υπ’ όψη του ο εργαζόμενος για την ασφάλεια του κατά την επικάλυψη. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην διάβρωση της γάστρας και πως αυτή επηρεάζει το πλοίο. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται οι αποφάσεις του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αντιδιαβρωτικά επιστρώματα.  Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση σχετικά με τις επιδράσεις των υφαλοχρωμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στο όγδοο κεφάλαιο θα γίνει μια ανάλυση για το κόστος των υφαλοχρωμάτων. Συγκεκριμένα, θα παρατεθούν δεκαέξι πλοία και θα πραγματοποιηθεί ανάλυση σχετικά με το κόστος επικάλυψης ανάλογα με το μήκος τους, το πλάτος τους και το βύθισμα που έχουν. Τέλος, θα παρατεθούν συμπεράσματα σχετικά με την χρήση των υφαλοχρωμάτων. Τέλος, θα παρατεθούν συμπεράσματα σχετικά με την χρήση των υφαλοχρωμάτων.

masterThesis

-0 (EL)


2004


2015-11-18T10:47:29Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.