Συγκριτική μελέτη για τη διδασκαλία του μαθήματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές ελληνικών γυμνασίων και αντίστοιχων βαθμίδων του κρατιδίου της Βαυαρίας της Γερμανίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Συγκριτική μελέτη για τη διδασκαλία του μαθήματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές ελληνικών γυμνασίων και αντίστοιχων βαθμίδων του κρατιδίου της Βαυαρίας της Γερμανίας. (EL)

Γεροφάκα, Βασιλική - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

Η παρούσα εργασία μελετά τη διδασκαλία του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μαθητές Ελληνικών Γυμνασίων και αντίστοιχων βαθμίδων του κρατιδίου της Βαυαρίας της Γερμανίας. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Βαυαρία ως προς την διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η έρευνα ήταν βιβλιογραφική και δόθηκε έμφαση στη μελέτη των νόμων και των ωρολογίων εκπαίδευσης των δύο χωρών.
This thesis studies the process of teaching the Environmental Education both to Students of Greek Highschools and to Students of Free States Bavaria in Germany. The aim of this study is to establish the similarities and differences in the Environmental Education teaching process in Greece and in Germany. The research was conducted bibliographically and the emphasis was put in the Study of the laws and the curriculums in both countries.

masterThesis

Γερμανία (EL)
Environmental (EL)
Περβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
Environmental education (EL)
Περιβάλλον (EL)
Germany (EL)


2015


2015-11-19T10:45:21Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.