Ορθές γεωργικές πρακτικές και οι ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ορθές γεωργικές πρακτικές και οι ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο (EL)

Κουρδουνάκη, Μαρία - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περαβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

Η συνεχόμενη τεχνολογική ανάπτυξη και η ολοένα πληθυσμιακή ανάπτυξη οδήγησαν στην εντατικοποίηση της γεωργίας. Προκειμένου να λύσουν το επισιτιστικό πρόβλημα της ανθρωπότητας έπρεπε να αυξήσουν την γεωργική παραγωγή, έτσι φτάσαμε να μιλάμε σήμερα για την εντατικοποιημένη γεωργία (η χρήση υβριδίων, εφαρμογή μονοκαλλιεργητικών συστημάτων, εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ενεργειακών εισροών, έντονη εκμηχάνιση της καλλιέργειας) με ταυτόχρονη εξάρτηση από τη γεωργική βιομηχανία.Είναι γεγονός ότι από την μία αυξήθηκε η γεωργική παραγωγή και από την άλλη πλευρά η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον επέφερε πολλές αλλαγές σε αυτό, θετικές αλλά και αρνητικές.

masterThesis

Good agricultural (EL)
Ορθές γεωργικές πρακτικές (EL)


2009


2015-11-19T10:45:22Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.