Γνώσεις και στάσεις των Κύπριων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΑΠΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Γνώσεις και στάσεις των Κύπριων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΑΠΕ (EL)

Πίκολου, Αντιγόνη - Σωτήρης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περαβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τις γνώσεις και τις στάσεις των Κύπριων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΑΠΕ.Οι συμμετέχοντες επαιδευτικοί γνωρίζουν αρκετά για τις ΑΠΕ, παρουσίασαν θετικές στάσεις απέναντι σε αυτές, προσπάθησαν να εξηγήσουν την κυπριακή ενεργειακή κατάσταση και κατέθεσαν προτάσεις για την προώθηση των ΑΠΕ στο εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό σύστημα τη Κύπρου. Ταυτόχρονα εντοπίζονται αρκετά κενά και αδυναμίες τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και των εκπαιδευτικών ως προς την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην εκπαίδευση. Η ανάγκη δράσης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος μέσω των εφαρμογών ΑΠΕ είνια άμεση. Η εκπαίδευση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την πραγμάτωση της αντιμετώπισης αυτής.

masterThesis

Teachers (EL)
Renewable energy (EL)
Attitudes (EL)
Γνώσεις (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Στάσεις (EL)
Knowledge (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)


2009


2015-11-19T10:45:22Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.