Αειφόρος ανάπτυξη και τουρισμός: διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εφαρμογής αειφόρων πρακτικών στα τουριστικά καταλύματα τής Ρόδου, εμπόδια και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Αειφόρος ανάπτυξη και τουρισμός: διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εφαρμογής αειφόρων πρακτικών στα τουριστικά καταλύματα τής Ρόδου, εμπόδια και προοπτικές (EL)

Γεωργόπουλος, Βασίλειος - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι τουριστικές επιχειρήσεις του κλάδου των καταλυμάτων, οι οποίες υπάρχουν στο νησί της Ρόδου, σέβονται το περιβάλλον και εφαρμόζουν πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, και ταυτόχρονα να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή των πρακτικών αυτών. Επίσης, διερευνήσαμε το βαθμό στον οποίο οι διάφορες υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων, συμβάλλουν στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του υπαλληλικού προσωπικού και των τουριστών.

masterThesis

Tourism (EL)
Hotels (EL)
Τουρισμός (EL)
Αειφόρες πρακτικές (EL)
Rhodes (EL)
Ρόδος (EL)
Περιβάλλον (EL)
Environment (EL)
Sustainable practices (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη (EL)
Τουριστικά καταλύματα (EL)
Sustainable development (EL)


2009


2015-11-19T10:45:23Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.