Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού και δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου progect σε παιδιά Νηπιαγωγείου που θα μελετήσει την επίδραση καινοτόμων Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων στις στάσεις και απόψεις τους.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού και δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου progect σε παιδιά Νηπιαγωγείου που θα μελετήσει την επίδραση καινοτόμων Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων στις στάσεις και απόψεις τους. (EL)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

masterThesis

Μέθοδος Project (EL)
National Curriculum (EL)
PRE-SCHOOL EDUCATION (EL)
Περιβαλλοντικά προγράμματα (EL)
Environmental education (EL)
Finland (EL)
England (EL)
Plan of Work (Method Project) (EL)
Αγγλία (EL)
Φινλανδία (EL)
Προσχολική αγωγή (EL)


2011


2015-11-19T10:45:36Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.