Διαχείριση διαδικτυακής φήμης (online reputation) και εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Διαχείριση διαδικτυακής φήμης (online reputation) και εκπαίδευση (EL)

Σάββας, Αναστάσιος - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται η έννοια της διαδικτυακής φήμης και η διαχείριση αυτής. Η προσέγγιση γίνεται από την εκπαιδευτική σκοπιά και αφορά τόσο στην καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των αυριανών πολιτών σχετικά με την διαχείριση της διαδικτυακής φήμης όσο και με την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών από τις εκπαιδευτικές μονάδες ώστε να μπορούν να αξιοποιούν το διαδίκτυο στη μάθηση χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η διαδικτυακή φήμη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ίδιων των εκπαιδευτικών οργανισμών. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία για την ευαισθητοποίηση και τα βιώματα των εφήβων σε σχέση με τη διαδικτυακή τους φήμη. Από την έρευνα προκύπτουν ανάγκες για την εκπαίδευση των μαθητών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων καθώς και την υιοθέτηση σαφών πολιτικών από το εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός της εργασίας είναι βασικά η τροφοδότηση μιας εκτεταμένης συζήτησης για ένα υπαρκτό θέμα που δεν έχει τύχει ακόμα της απαραίτητης προσοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας.
This paper approaches the concept of online reputation and its management from the educational point of view. Educational needs for the future citizens related to online reputation management are analyzed as well as appropriate policies for the educational organizations.In the empirical part of the paper, survey data are presented concerning the awareness and the experiences of teenagers concerning their online reputation. Research data reveal educational needs for students, professional development requirement for teachers, the necessity of counseling actions for parents and the adoption of solid policies by the educational organizations. The main aim of the paper is to trigger and foster an extended discussion concerning the important issue of online reputation management by the educational community.

masterThesis

Διαδίκτυο (EL)
Education (EL)
Online reputation management (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Διαχείριση διαδικτυακής φήμης (EL)
Social networks (EL)
Κοινωνικά δίκτυα (EL)
Internet (EL)


2014


2015-11-19T10:48:58Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.