Επικοινωνιακές στρατηγικές των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Λέσβου με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Επικοινωνιακές στρατηγικές των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Λέσβου με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης (EL)

Αμπουλού, Ειρήνη - Εμμανουήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Η εργασία αυτή αναφέρεται στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι διευθυντές σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου για να επικοινωνούν με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Μετά από μια μακρά θεωρητική ανάλυση, η μελέτη επικεντρώνεται στην περιγραφή των απόψεων των 54 διευθυντών σχολείων για τις επικοινωνιακές στρατηγικές που εφαρμόστηκαν κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Η μελέτη εξετάζει παραμέτρους όπως είναι τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση. Επιπλέον, εξετάζει τις μεθόδους και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι διευθυντές κάθε φορά που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Στο τέλος αυτής της εργασίας αναλύονται οι παράγοντες που επιστημονικά, επηρεάζουν αυτή την επικοινωνία. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι σήμερα το σχολείο πρέπει να είναι ευέλικτο και ικανό να προσαρμοστεί στις περιστάσεις. Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι διευθυντές στις σχολικές μονάδες πρέπει να δώσουν μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ποιότητας και στην ενεργοποίηση ενός μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης. Μέσα από τον καθορισμό και την κατανόηση των στρατηγικών, η επικοινωνία μετατρέπεται σε πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των απαιτήσεων μιας ευαίσθητης σε εκπαιδευτικά θέματα κοινωνίας

masterThesis

Διοίκηση (EL)
Διευθυντής (EL)
Education (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Principals leadership (EL)
Επικοινωνία (EL)
Communication (EL)


2011


2015-11-19T10:48:59Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.