Η έννοια και ο ρόλος του σχολείου μέσα από το έργο του Μίλτου Κουντουρά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η έννοια και ο ρόλος του σχολείου μέσα από το έργο του Μίλτου Κουντουρά (EL)

Θεολόγος, Χρήστος - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Μετά από έρευνες έχει καταδειχτεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που συγκροτούν το αποτελεσματικό σχολείο. ‘Όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στην παρούσα εργασία, τόσο η οργάνωση και διοίκηση ενός σχολείου όσο και η σχολική κουλτούρα που το διέπουν ως εκπαιδευτικό οργανισμό, είναι σημαντικοί παράγοντες για την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχολείου. Οι δύο αυτές έννοιες όμως είναι ή πρέπει τουλάχιστον να είναι αλληλένδετες προκειμένου να επιτευχθεί κατ’ αρχάς ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης που είναι η «μόρφωση» του παιδιού. Η «μόρφωση» όμως αυτή για τον Κουντουρά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τον «μορφωμένο» δάσκαλο αφενός και αφετέρου τον «μορφωμένο» διευθυντή που τελικά στις εκπαιδευτικές μονάδες θα πρέπει πρώτα να είναι δάσκαλος. Ο Κουντουράς, δεν υπήρξε απλά φωτισμένος παιδαγωγός των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά, τόσο με τις βασικές του αρχές και τις παιδαγωγικές και διδακτικές καινοτομίες του ως Διευθυντή στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930), όσο και με τις προτάσεις του ως σύμβουλου στο Εκπαιδευτικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δημιουργεί ένα πρότυπο δασκάλου και διευθυντή-διαμορφωτή της σχολικής κουλτούρας, πριν καν αναγνωσθεί στην βιβλιογραφία και πράξη της εποχής ο όρος αυτός. Στο έργο του Κουντουρά αναδεικνύεται ένας δάσκαλος -διευθυντής που πρώτιστα αγαπά, που σέβεται την ελευθερία του παιδιού, που τελικά συνεργάζεται με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου. Μέσα από μια τέτοια αυτενέργεια θα παραχθεί, αυτό που τελικά είναι το ζητούμενο, δηλαδή ο κατά Κουντουρά μορφωμένος άνθρωπος.

masterThesis

Διοίκηση (EL)
Administration (EL)
Σχολική κουλτούρα (EL)
Organisation (EL)
Miltos Kountouras (EL)
Οργάνωση (EL)
Κουντουράς (EL)
School culture (EL)


2011


2015-11-19T10:49:04Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.