Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (EL)

Καραγιαννάκη, Αδαμαντία - Παντελής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

New school (EL)
Με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα (EL)
Αll day school (EL)
Eaep (EL)
Ολοήμερο δημοτικό σχολείο (EL)
ΕΑΕΠ (EL)
Curriculum (EL)
Νέο σχολείο (EL)
With a single revised educational (EL)


2014


2015-11-19T10:49:14Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.