Απόδοση κέρδους, τιμές μετοχών και betas: διαχρονικότητα, συντηρητισμός και αλληλεξάρτηση στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Απόδοση κέρδους, τιμές μετοχών και betas: διαχρονικότητα, συντηρητισμός και αλληλεξάρτηση στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (EL)

Καρίβαλη, Μαρίκα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται η σχέση των κερδών, των αποδόσεων των μετοχών και των Betas, έτσι ώστε να ελεγχθεί ο συντηρητισμός και η διαχρονικότητα των λογιστικών δεδομένων στην Ευρώπη. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα που προκύπτουν, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει διαχρονικότητα και συντηρητισμός στα λογιστικά δεδομένα, ενώ υπάρχει, επίσης, μεταφορά των νέων για τα Betas ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Χρηματαγορές.

masterThesis

Διαχρονικότητα (EL)
Conservative (EL)
Timeliness (EL)
Συντηρητισμός (EL)
ΒΕΤΑ (EL)
BETA (EL)


2008


2015-11-19T10:57:36Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.