Διαχείριση υδατικών πόρων στη νήσο Χίο σύμφωνα με την οδηγία 2000/60ΕΕ: προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Διαχείριση υδατικών πόρων στη νήσο Χίο σύμφωνα με την οδηγία 2000/60ΕΕ: προβλήματα και προοπτικές (EL)

Παπαδημητρίου, Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Στην εν λόγω εργασία με τίτλο “ Διαχείριση υδατικών πόρων στη νήσο Χίο σύμφωνα με την οδηγία 2000/60ΕΕ. Προβλήματα και προοπτικές” κύριος στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε το πρόβλημα της ποσότητας και της ποιότητας του νερού για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του νησιού. Σε πρώτη φάση παραθέτουμε και αναλύουμε το 2000/60 που ορίζει η ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων και στη συνέχεια εστιαζόμαστε σε ένα κομμάτι αυτού όπως είναι η διαχείριση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού στη νήσο Χίο.

masterThesis

Διαχείριση υδατικών πόρων (EL)
Water resources management (EL)
Ποιότητα νερού (EL)
Quality of water (EL)
Ποσότητα νερού (EL)
Quantity of water (EL)


2008


2015-11-19T10:57:38Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.