Βιοτεχνολογία και Μεταμόρφωση : Η Τεχνολογία και τα Νέα Μέσα ως Προεκτάσεις του Ανθρώπινου Σώματος στη λογοτεχνία του Cyberpunk

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Βιοτεχνολογία και Μεταμόρφωση : Η Τεχνολογία και τα Νέα Μέσα ως Προεκτάσεις του Ανθρώπινου Σώματος στη λογοτεχνία του Cyberpunk (EL)

Καραβασίλη, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει το ζήτημα της διαφοροποίησης του υλικού σώματος στη μεταμοντέρνα εποχή και τη σύζευξη του ανπρώπου με την τεχνολογία. Λόγω του ότι η ενασχόληση με το σώμα και την τεχνολογία είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολλές πτυχές, η εργασία αυτή εστιάζει στον κυβερνητικό οργανισμό, ως το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα μεταμοντέρνας εικόνας του σώματος. Το συγγραφικό έργο του Gibson είναι ενδεικτικό αυτής της αντίληψης για το σώμα, την ψηφιοποίηση του και την τελική του υπέρβαση.

masterThesis

Cyberpunk literature (EL)
Cyborg (EL)
Cyberspace (EL)
Κυβερνο-οργανισμός (EL)
Κυβερνοπάνκ λογοτεχνία (EL)
Κυβερνοχώρος (EL)


2008


2015-11-20T08:17:10Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.