Μελέτη Οπτικών ιδιοτήτων και συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στα πλαίσια του AEGEAN GAME CAMPAIGN στη νήσο Λήμνο στην περιοχή Βίγλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Μελέτη Οπτικών ιδιοτήτων και συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στα πλαίσια του AEGEAN GAME CAMPAIGN στη νήσο Λήμνο στην περιοχή Βίγλα (EL)

Παπουτσής, Αλέξανδρος - Χαράλαμπος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα είναι σημαντικά σε πολλές βασικές λειτουργίες των ζώντων οργανισμών του πλανήτη. Μελέτες γίνονται τόσο για το μέγεθός τους, για τη χημική τους σύσταση, για την κίνησή τους μέσα στην ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την ακριβή τους λειτουργία. Χρήζουν περαιτέρω μελέτης και αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που θα πρέπει να μελετάται σφαιρικά. Η παρούσα εργασία είναι ένα κομάτι μιας πολύπλοκης επιστημονικής έρευνας που εκπονείται για να προωθήσει τη γνώση σχετικά με την επίδραση των σωματιδίων στην περιοχή της Μεσογείου.

masterThesis

Αιωρούμενα σωματίδια (EL)
Κατανόμη Συγκεντρώσεων (EL)
Aerosol (EL)
Optical properties (EL)
DMA (EL)
Οπτικές ιδιότητες (EL)


2012


2015-11-20T08:19:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.