Ανακύκλωση-ανάκτηση υλικών: εφαρμογή: μελέτη κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων Ν. Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Ανακύκλωση-ανάκτηση υλικών: εφαρμογή: μελέτη κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων Ν. Λέσβου (EL)

Βασίλογλου, Νίκη - Θεοφάνης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του «Θεοφράστειου» Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ασχολήθηκε με το θέμα της Ανακύκλωσης- Ανάκτησης Υλικών. Περιλαμβάνει μία γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και μία εφαρμογή μελέτης σχεδιασμού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων του Ν. Λέσβου. Το θέμα επιλέχθηκε με γνώμονα τη μεγάλη σημασία του προβλήματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και της διάθεσής τους τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από τεχνικής σκοπιάς.

masterThesis

Ανακύκλωση (EL)
Recycling (EL)


2005


2015-11-20T08:19:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.