Ενεργός ίλυς: προβλήματα & λύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Ενεργός ίλυς: προβλήματα & λύσεις (EL)

Δαμιανός, Παντελής - Ευάγγελος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Η διατριβή αναφέρεται σε προβλήματα που συναντάμε σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο ενεργού ιλύος, καθώς επίσης και στις διορθωτικές ενέργειες που μπορούμε να προβούμε. Γίνεται μνεία σε ταυτοποίηση των προβλημάτων και των αιτιών τους, στις απαραίτητες αναλύσεις και δειγματοληψίες που πρέπει να γίνονται για την ορθή ρύθμιση των λειτουργικών παραμέτρων. Επίσης γίνεται αναφορά σε περιβαλλοντικές οχλήσεις λόγο των μονάδων. Τέλος μια διερεύνηση προβλημάτων σε υπάρχουσες μονάδες του ελληνικού χώρου.

masterThesis

Εφαρμογές (EL)
Case studies (EL)
Trouble shooting (EL)
Αφρισμός (EL)
Προβλήματα & Λύσεις (EL)
Foaming (EL)
Bulking (EL)
Ενεργός ιλύς (EL)
Active sludge (EL)
Διόγκωση ιλύος (EL)


2004


2015-11-20T08:19:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.