Αιολική ενέργεια και κυματική ενέργεια: διερεύνηση εφαρμογής σε θαλάσσιας περιοχή της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Αιολική ενέργεια στη θάλασσα και κυματική ενέργεια: παράδειγμα εφαρμογής στη θαλάσσια περιοχή του Σιγρίου στη Λέσβο
Αιολική ενέργεια και κυματική ενέργεια: διερεύνηση εφαρμογής σε θαλάσσιας περιοχή της Λέσβου (EL)

Κασιμάτης, Βασίλειος - Χαράλαμπος-Πετρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Στην εργασία, γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμια κλίμακα, για την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας καθώς και οι τεχνολογίες των ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη θάλασσα. Καταγράφεται το αιολικό και κυματικό δυναμικό στην περιοχή του Σιγρίου δυτικά της Λέσβου, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη θάλασσα, και εγκατάσταση εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή. Η καταγραφή αυτή γίνεται μέσα από τον "Αιολικό και Κυματικό Άτλαντα της Μεσογείου", όπου παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου, το ύψος του κύματος και τη μέση περίοδο μηδενικής υπέρβασης. Έπίσης, δεδομένα αντλούνται από το μετεωρολογικό σταθμό του Συστήματος POSEIDON του Ελ.Κε.Θ.Ε. που είναι εγκατεστημένος στην περιοχή. Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και μελετάται από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική πλευρά, η εγκατάσταση θαλάσσιου αιολικού πάρκου στην περιοχή και μονάδα εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας.

masterThesis

Wind and wave Atlas of Mediteranean (EL)
Wave energy (EL)
Offshore wind energy (EL)
Αιολικός και κυματικός Άτλας της Μεσογείου (EL)
Κόλπος Σιγρίου (EL)
Gulf of Sigri (EL)
Meteorological Station (EL)
Κυματική ενέργεια (EL)
Mετεωρολογικός σταθμός (EL)
Αιολική ενέργεια στη θάλασσα (EL)


2006


2015-11-20T08:19:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.