Κατανεμημένη παραγωγή: ανάπτυξη πλαισίου και εφαρμογή (distributed generation)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Κατανεμημένη παραγωγή: ανάπτυξη πλαισίου και εφαρμογή (distributed generation) (EL)

Μουφλουζέλλης, Ευστράτιος - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της κατανεμημένης παραγωγής και η ανάπτυξη μιας μεθόδου που θα αξιολογεί τη δυνατότητα εφαρμογής αυτής. Η κατανεμημένη παραγωγή, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος νέων και παραδοσιακών τεχνολογιών με μικρές μονάδες εγκατεστημένες κοντά στην κατανάλωση και αποτελεί την απάντηση στο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Εμφανίζεται, σε μια περίοδο όπου ο ενεργειακός τομέας αναζητά ριζικές λύσεις λόγω των αυξανόμενων περιβαλλοντικών πιέσεων και της επιφαινόμενης εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων. Δηλώνει την παρουσία της στην σταδιακή απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, και επιβεβαιώνεται ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να παρέχει αξιόπιστη, αδιάλειπτη, σταθερή και αποδοτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια εποχή, όπου η ζήτηση σταθερής και αξιόπιστης ενέργειας σχετίζεται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

masterThesis

Κατανεμημένη Παραγωγή (EL)
Distributed Generation (EL)
Renewable energy resources (EL)
Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (EL)
Τεχνολογίες κατανεμημένης παραγωγής (EL)
Ηλεκτρισμός (EL)
Combined heat and power (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Distributed generation technologies (EL)


2005


2015-11-20T08:19:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.