Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων διαχείρισης παράκτιων περιοχών υπό την επίδραση της λεκάνης απορροής: η περίπτωση του κόλπου Γέρας νήσου Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων διαχείρισης παράκτιων περιοχών υπό την επίδραση της λεκάνης απορροής: η περίπτωση του κόλπου Γέρας νήσου Λέσβου (EL)

Πολατίδου, Μαρία- Ελευθέριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS, Decision Support System) διαχείρισης παράκτιων περιοχών, υπό την επίδραση της λεκάνης απορροής. Το σύστημα εφαρμόστηκε στην περιοχή του κόλπου Γέρας της νήσου Λέσβου. Περιλαμβάνει αρχικά ένα Μαθηματικό Μοντέλο Προσομοίωσης, για τον υπολογισμό της απορροής των θρεπτικών ουσιών που εκχύνονται στον κόλπο από τη λεκάνη απορροής, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για διαφορετικά σενάρια διαχείρισης. Στην συνέχεια, η αξιολόγηση των σεναρίων γίνεται με εφαρμογή Πολυκριτηριακής Ανάλυσης, με στόχο την επιλογή του βέλτιστου αυτών. Η μελέτη έγινε στα πλαίσια του Θεοφράστειου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική’, με έναυσμα τη συμμετοχή του κόλπου Γέρας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DITTY (Ανάπτυξη Εργαλείων πληροφορικής για τη Διαχείριση λιμνοθαλασσών της Νότιας Ευρώπης, υπό την επίδραση των Λεκανών Απορροής).

masterThesis

Κόλπος Γέρας (EL)
Λεκάνες Απορροής (EL)
Coastal areas (EL)
DSS (EL)
Watershed (EL)
Gera Gulf (EL)
Παράκτιες περιοχές (EL)
Management (EL)
Διαχείριση (EL)
Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (EL)


2005


2015-11-20T08:19:31Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.