Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. (EL)

Νταμπώση, Ευγενία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια μελέτης της εφαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις. Η χρήση τους αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο περιβάλλον, από τον εντατικό τρόπο καλλιέργειας των γεωργικών εκτάσεων, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελούν ένα τρόπο προσέγγισης που άρχισε πρόσφατα να εφαρμόζεται στο γεωργικό τομέα και φαίνεται ότι η χρήση τους θα επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο. Όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής τους σε νομικό και τεχνικό επίπεδο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αλλά γίνονται πολλές προσπάθειες από φορείς όπως ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

masterThesis


2001


2015-11-20T08:20:11Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.