Η διαχείριση των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η διαχείριση των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κρήτη (EL)

Καλαϊτζάκη, Σοφία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Βασικό αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Περιφέρεια Κρήτης. Καθώς και η αξιολόγηση των κυριότερων μεθόδων διαχείρισης τους. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ελλάδα καθώς και μια καταγραφή του τρόπου χειρισμού των κενών συσκευασιών από άλλες χώρες. Στη συνέχεια περιγράφεται η ερευνητική μεθοδολογία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Το πρόβλημα της διαχείρισης των κενών δοχείων των προϊόντων φυτοπροστασίας δεν έχει μέχρι σήμερα προσεγγιστεί με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να έχει εφαρμογή στη χώρα μας. Για τη σωστή επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου διαχείρισης θα πρέπει να γίνει ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και κοινωνικής αποδοχής και βάσει των αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής αυτής ανάλυσης να γίνει περαιτέρω εφαρμογής της.

masterThesis

Φυτοπροστατευτικά πρϊόντα (EL)
Pesticides (EL)
Κενά δοχεία (EL)
Διάθεση (EL)
Disposal (EL)
Empty containers (EL)


2008


2015-11-20T08:20:12Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.