Νιτρορύπανση σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Οδηγία 911676 ΕΟΚ και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Νιτρορύπανση σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Οδηγία 911676 ΕΟΚ και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. (EL)

Πέτσικου, Βασιλική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης των παραμέτρων του προβλήματος της νιτρορύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε σχέση με τους υδάτινους πόρους τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα από αυτά είναι και η ρύπανση από την αλόγιστη χρήση λίπασμάτων. Ευτροφισμός παρουσιάζεται σε επιφανειακά και θαλάσσια ύδατα, ενώ το νερό των υπόγειων υδροφορέων κρίνεται ακατάλληλο για πόση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνεται στην Οδηγία για τη νιτρορύπανση. Σε αυτή προβλέπεται η παρακολούθηση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ο καθορισμός ζωνών ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και η εφαρμογή προγραμμάτων δράσης σε αυτές. Παράλληλα, σχεδιάζονται Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό την πρόληψη της νιτρορύπανσης που θα εφαρμόζονται προαιρετικά. Η εφαρμογή της οδηγίας στην Ελλάδα περιγράφεται αναλυτικά.

masterThesis


2001


2015-11-20T08:20:14Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.