Αιολικό κιονόκρανο: μία ψηφιακή αφήγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Αιολικό κιονόκρανο: μία ψηφιακή αφήγηση (EL)

Κοσσυφίδου, Γεωργία - Χρήστος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Ψηφιακή αφήγηση μέσω δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού που αφορά στον τύπο του αιολικού κιονόκρανου. Παράλληλη αφήγηση της ιστορίας της αρχαιολογικής έρευνας στο αιολικό ιερό Κλοπεδής Λέσβου.

masterThesis

Ιερό Κλοπεδής (EL)
Αιολικό κιονόκρανο (EL)
Aeolic capital (EL)
Ψηφιακή αφήγηση (EL)
Klopedi sanctuary (EL)
Digital storytelling (EL)


2015


2015-12-16T15:14:58Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.