Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής με Σύστημα Μηχανικής Όρασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής με Σύστημα Μηχανικής Όρασης (EL)

Γεωργαλάς, Κωνσταντίνος - Δημήτριος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ερευνά ζητήματα που σχετίζονται με τη Μηχανική Όραση, η οποία αποτελεί το γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής, που ασχολείται με την άντληση πληροφοριών από εικόνες. Στόχος της έρευνας είναι να αναπτυχθεί μία εφαρμογή με χρήση τεχνολογίας μηχανικής όρασης, εστιάζοντας στα παρακάτω ερωτήματα: Με ποιους τρόπους καταγράφονται οι κινήσεις του χρήστη και πως μεταφέρονται σε ψηφιακό χώρο; Με ποιους τρόπους οι αισθήσεις της ιδιοδεκτικότητας και της κιναισθησίας συμβάλλουν στην προσομοίωση της κίνησης και της εμβύθισης του χρήστη στον ψηφιακό χώρο; Πόσο εύχρηστη είναι η διάδραση με τις χειρονομίες; Σε ποιο βαθμό οι χειρονομίες συμβάλλουν στην ευχρηστία και επιτείνουν την εμπειρία κατά τη διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Τα παραπάνω ερωτήματα μελετώνται μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση της πρόσφατης και αυξανόμενα δημοφιλούς τεχνολογίας μηχανικής όρασης Kinect, η οποία προσφέρει νέες δυνατότητες στους τρόπους που επικοινωνούμε με τον υπολογιστή.
This study explores issues related to Computer Vision technologies, i.e. to the field of Informatics that researches on reconstructing information from images and provides new perspective on the modalities with which we communicate with the computer. This study aims at the development of an application that uses computer vision technology. In particular, it focuses on issues such as the use of kinesthesia for positioning and moving into a space that is not the “physical” one, the correlation between usability and gestures and the synergy of the above in order to further enhance user’s immersion. In this context research has been done into the computer vision operations, the interpretation of gestures and their categorization, the human senses of proprioception and kinesthesia, and Kinect technology which is the latest computer vision technology in the market.

masterThesis

Kinect (EL)
Κιναισθησία (EL)
Μηχανική όραση (EL)
Actionscript (EL)
Χειρονομίες (EL)
Ιδιοδεκτικότιτα (EL)
Παιχνίδι (EL)


2012


2015-12-16T15:14:59Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.