Ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής κινητών συσκευών (web mobile application) για την ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου και μουσειακών εκθεμάτων: η περίπτωση της “οικίας Μενάνδρου”.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής κινητών συσκευών (web mobile application) για την ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου και μουσειακών εκθεμάτων: η περίπτωση της “οικίας Μενάνδρου”. (EL)

Μαρουλίδης, Χρήστος - Ανδροκλής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και η προβολή πολιτιστικού περιεχομένου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η σύνδεση ενός αρχαιολογικού χώρου με το μουσείο όπου εκτίθενται ευρήματα που προέρχονται απ’ αυτόν, μέσω της παραπομπής σε μια διαδικτυακή εφαρμογή κατάλληλη για προβολή σε ψηφιακές φορητές συσκευές (Web Mobile Application). Η παραπομπή πραγματοποιείται με βάση τη σάρωση γραμμοκωδικού δύο διαστάσεων (QR Code). Σ’ αυτό το πλαίσιο συγκεντρώθηκε ψηφιακό και αναλογικό πληροφοριακό υλικό, που αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε ως κατάλληλο για να συμπεριληφθεί στην εφαρμογή. Ακολούθησε η ανάπτυξη συστήματος: το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει την εφαρμογή που προβάλλεται στην κινητή συσκευή των χρηστών, τους δισδιάστατους γραμμοκωδικούς που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και εφαρμογή ενημέρωσης των περιεχομένων του συστήματος από κάθε εξουσιοδοτημένο διαχειριστή.Οι χρήστες, είτε βρίσκονται στο μουσείο είτε στον αρχαιολογικό χώρο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κάμερα ψηφιακής κινητής συσκευής που σαρώνει τον δισδιάστατο γραμμοκωδικό, ο οποίος παραπέμπει στην αντίστοιχη εφαρμογή. Η εφαρμογή προβάλει υλικό που αφορά το σημείο ενδιαφέροντος.Για τη δημιουργία της εφαρμογής που προβάλλεται στις κινητές συσκευές χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά οι τεχνολογίες PHP, HTML5, Javascript, καθώς και το framework JQuery Mobile. Τα δεδομένα της εφαρμογής είναι αποθηκευμένα στο σύστημα αρχείων ενός Web Server αλλά και σε βάση δεδομένων που φιλοξενείται σε αυτόν. Η εφαρμογή που ενημερώνει τα δεδομένα έχει δημιουργηθεί με χρήση τεχνολογιών PHP, HTML5, Javascript, ενώ τα αρχεία της φιλοξενούνται επίσης σε Web Server και είναι προσπελάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα φυλλομετρητή ιστού (Web Browser).

masterThesis

CSS (EL)
Μένανδρος (EL)
Πολυμέσα (EL)
Τρισδιάστατη αναπαράσταση (EL)
HTML5 (EL)
Javascript (EL)
QR Codes (EL)
Κινητές συσκευές (EL)
Μουσείο (EL)
Web mobile application (EL)
Smart phones (EL)


2012


2015-12-16T15:15:00Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.