Καλλιτέχνες με αναπηρία. Σχεδιασμός δικτυακού τόπου προβολής των έργων τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Καλλιτέχνες με αναπηρία. Σχεδιασμός δικτυακού τόπου προβολής των έργων τους (EL)

Κουτλής, Γεώργιος - Νικόλαος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η εργασία αυτή τεκμηριώνει την εφαρμογή http://users.sch.gr/gkoutlis/art/Αναφέρεται στην τέχνη, την αναπηρία, τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και την διαδικτυακή προσβασιμότητα. Αναδεικνύει την παρουσία καλλιτεχνών με αναπηρία στην Ελλάδα και προβάλλει αντίστοιχους ιστότoπους του εξωτερικού.

masterThesis

Αναπηρία (EL)
Artist (EL)
Art (EL)
Assistive (EL)
Προσβασιμότητα (EL)
Diasability (EL)
Καλλιτέχνες (EL)
ΑΜΕΑ (EL)
Ανάπηροι (EL)
Handicapped (EL)
Disabled (EL)
Τέχνη (EL)


2013


2015-12-16T15:15:02Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.