Διερεύνηση του "φανταστικού" μέσα απο διάφορες τεχνικές animation : ένα παράδειγμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Διερεύνηση του "φανταστικού" μέσα απο διάφορες τεχνικές animation : ένα παράδειγμα (EL)

Βαριά, Ιωάννα - Δημήτριος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η παρούσα διπλωματική αποτέλεσε προσπάθεια δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους, μέσα από τη διερεύνηση διαφορετικών τεχνικών animation και πειραματισμό πάνω στον τρόπο σύνδεσης τους σε ένα ενιαίο έργο.Για την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού, απαιτήθηκε βιβλιογραφική μελέτη και διαδικτυακή έρευνα, καθώς και φιλμογραφική μελέτη για τους τρόπους υλοποίησης της κάθε τεχνικής. Επίσης απαιτήθηκε μελέτη της ιστορίας και της αισθητικής του animation ή κινηματογράφου της εμψύχωσης, όπως είναι ο ελληνικός όρος.Στο παρόν κείμενο γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία του animation μέσα από ιστορικά στοιχεία αλλά και το έργο καλλιτεχνών που συνέβαλαν στην εξέλιξη του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του animation ως βιομηχανία, κυρίως στις Η.Π.Α, καθώς και στη συμβολή της εμφάνισης της τηλεόρασης στην προώθηση του. Στο τέλος της ιστορική αυτής αναδρομής γίνεται αναφορά την πορεία του Ελληνικού animation καθώς και στους λόγους της μικρής του ανάπτυξης.Πέρα από την ιστορία του animation, δίνονται και θεωρητικά στοιχεία της τέχνης αυτής, σύμφωνα με την προσέγγιση του θεωρητικού Paul Wells. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι τεχνικές, οι τρόποι δηλαδή υλοποίησης μίας ταινίας animation και παρατίθεται ενδεικτική φιλμογραφία για κάθε μία από αυτές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες σχολές που δημιουργήθηκαν στο animation, στην Ευρώπη αλλά και σε Η.Π.Α., Καναδά και αλλού, και αναλύονται οι αισθητικές και οι επιρροές της κάθε σχολής. Κλείνοντας τη θεωρητική προσέγγιση της τέχνης του animation, γίνεται αναφορά στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη του.Περνώντας στα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια δημιουργίας μία ταινίας animation, αναφέρονται τα στάδια παράγωγης, ξεκινώντας από το σενάριο και φτάνοντας μέχρι την τελική σύνθεση εικόνας και ήχου. Τα στάδια αυτά, παρουσιάζονται συνοπτικά όπως οριοθετήθηκαν από μελετητές του4αντικειμένου αλλά και συγκεκριμένα όπως προσεγγίστηκαν κατά τη δημιουργία του παρόντος έργου.Τέλος παρουσιάζονται μέσα από κείμενο και φωτογραφίες οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση, όπως προσεγγίστηκαν κατά την δημιουργία του παρόντος έργου.
This master’s thesis deals with the creation of a short film after experimenting with connecting different animation techniques into a single movie.The former was achieved after bibliographical and internet research. A research on the different ways of implementation for every single technique and a research on the history and aesthetics of animation was conducted.In this thesis, one can read a short history of animation, which takes into account both historical facts and the work of artists who contributed in animation’s development. A reference in the development of animation as an industry, mainly in the USA, and its promotion as a result of the introduction of television is mentioned. Finally, there is a reference in Greek animation and in the reasons why its development is not big.There is also given a theoretical approach concerning the art of animation, according to the ideas of Paul Wells art form the history of animation. The different techniques of animation (the different ways of implementation) are described in brief. For every technique there is a reference of indicative filmography. A presentation of the most important schools in animation (in the USA, in Europe, in Canada and elsewhere) is following. An analysis of the different aesthetics and influences is done for every school. Finally, the contribution of the new technologies in the art of animation is analyzed.Concerning the actual problems that appear in the creation of animation, there is a reference in the different states of production, from script to image and sound composition. These states are described in brief and they are related to both theoretical ideas and the actual creation of the short film.Finally, the techniques used during the implementation of the short film are presented through images and text.

masterThesis

Εμψύχωση (EL)
Φαντασία (EL)
Imagination (EL)
Fantasy (EL)
Animation (EL)
Κινηματογράφος (EL)
Cinema (EL)


2013


2015-12-16T15:15:03Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.