Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής κινητής τουριστικής ξενάγησης βασισμένης σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής κινητής τουριστικής ξενάγησης βασισμένης σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (EL)

Κλείμος, Ευστράτιος - Γρηγόριος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την δημιουργία μίας εφαρμογής επαυξημένηςπραγματικότητας που θα βοηθήσει στην αποτίμηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης τεχνολογιώνAR στο πεδίο του τουρισμού. Ως μελέτη περίπτωσης (case study) έχει επιλεγεί η πόλη τηςΜυτιλήνης. Η εφαρμογή επαυξάνει τη φυσική πρόσληψη του χώρου (την όψη του φυσικούπεριβάλλοντος από την κάμερα μιας κινητής συσκευής), παρέχοντας πληροφοριακά στοιχεία γιαεπιλεγμένα κτήρια και τοποθεσίες της Μυτιλήνης. Η εφαρμογή ονομάζεται Augmented Tour ofMytilene (Au.T.o.My).

masterThesis

Τουρισμός (EL)
Επαυξημένη πραγματικότητα (EL)
Reality (EL)
Πολιτισμός (EL)
Augmented (EL)
Android (EL)


2013


2015-12-16T15:15:04Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.