Οδηγός για την διατήρηση της ψηφιακής φωτογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Οδηγός για την διατήρηση της ψηφιακής φωτογραφίας (EL)

Λέση, Λορέττα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία. (EL)

Η εφεύρεση της φωτογραφίας έχει διαμορφώσει τις ζωές μας δίνοντας μας την ευκαιρία να κρατάμε και να συντηρούμε πολύτιμα γεγονότα και αναμνήσεις της ζωής μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνουμε και μοιραζόμαστε τις φωτογραφίες όμως η επιθυμία μας να προστατεύσουμε την οπτική μας κληρονομιά παραμένει ίδια σήμερα και στο μέλλον.Η φωτογράφηση, η οποία ήταν μια παραδοσιακή δραστηριότητα του ανθρώπου έχει αλλάξει μορφή και είναι πλέον ψηφιακή. Οι κλασικού τύπου φωτογραφικές μηχανές αποτελούν πλέον την μειοψηφία παρόλο που και η τεχνολογία τους είναι επίσης ανεπτυγμένη. Η ψηφιακή φωτογραφία είναι πολύ εύθραυστη και με την πάροδο του χρόνου υπόκειται εύκολα στην φθορά . Οι εικόνες πρέπει να αποθηκευτούν σε πολλά μέσα αποθήκευσης έτσι ώστε να διαβεβαιώνεται ότι θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες στο μέλλον . Αλλά ακόμα και αν αποθηκεύουμε σωστά τις φωτογραφίες μας ή τις ψηφιακές μας εικόνες ή γενικότερα τα ψηφιακά αρχεία ποια θα είναι η εγγύηση για μας ότι θα είναι διαθέσιμα σε 50 ή 500 χρόνια από σήμερα. Ποια θα είναι εκείνα τα βήματα που θα μας εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα και την αναγνωσιμότητα των ψηφιακών μας φωτογραφιών για πάντα; Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι με βάσει την υπάρχουσα προηγμένη τεχνολογική γνώση σε σχέση με την ψηφιακή φωτογραφία, να αναφέρουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με την διατήρηση της και τι μπορεί να γίνει ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο της μη προσβασιμότητας και αναγνωσιμότητας των ψηφιακών μας φωτογραφιών στο μέλλον.

masterThesis

Photographs photography (EL)
Ψηφιακή φωτογραφία (EL)
Images (EL)
Preservation digital (EL)
Ψηφιακές εικόνες (EL)
Διατήρηση (EL)


2008


2015-12-16T15:36:57Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.