Πολιτική δικονομία : εγκόλπιος : (περιλαμβάνουσα τα άρθρα μόνον της πολ. δικονομίας, ως ετροποποιήθησαν ταύτα δια νεωτέρων νόμων και δη των τελευταίων του 1909-1926 εν παραρτήματι δε και τους νεωτέρους νόμους τους μη τροποποιούντας μεν άρθρα τη Π.Δ. αλλά περιέχοντας διατάξεις) / υπο Ιω. Καρακατσάνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτική δικονομία : εγκόλπιος : (περιλαμβάνουσα τα άρθρα μόνον της πολ. δικονομίας, ως ετροποποιήθησαν ταύτα δια νεωτέρων νόμων και δη των τελευταίων του 1909-1926 εν παραρτήματι δε και τους νεωτέρους νόμους τους μη τροποποιούντας μεν άρθρα τη Π.Δ. αλλά περιέχοντας διατάξεις) / υπο Ιω. Καρακατσάνη (EL)

Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.


1926


2015-12-17T15:30:27Z
2015-2-19*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.