Η αυτοδιοίκησις και αι μαθητικαί κοινότητες : εν τοις σχολείοις της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως εν θεωρία και εφαρμογή : μετά 9 ολοσέλιδων εικόνων / Δημητρίου Ανδρ. Τσιρίμπα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αυτοδιοίκησις και αι μαθητικαί κοινότητες : εν τοις σχολείοις της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως εν θεωρία και εφαρμογή : μετά 9 ολοσέλιδων εικόνων / Δημητρίου Ανδρ. Τσιρίμπα. (EL)

Τσιρίμπας, Δημήτριος Α.


1950


2015-6-17
2015-12-17T15:30:31Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.