Ανέκδοτα πατριαρχικά και εκκλησιαστικά γράμματα περί των μονών των Μετεώρων [ανάτυπο] / Δ. Ζακυθηνού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνέκδοτα πατριαρχικά και εκκλησιαστικά γράμματα περί των μονών των Μετεώρων [ανάτυπο] / Δ. Ζακυθηνού (EL)

Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. 1905-1993.


1938


2015-7-7
2015-12-17T15:30:40Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.